Aktuellt » Gällö Timber drar igång verksamheten

2010-06-10

Gällö Timber drar igång verksamheten

Den 1 juni inledde Sveriges nyaste sågverksföretag verksamheten. Gällö Timber omfattar sågverken Gällö, Tjärnvik och Jämtlamell i Stugun. VD för det nya företaget är Tommy Högberg, tidigare produktionschef på SCAs sågverk Tunadal. Gällö Timber ägs till lika delar av Persson Invest och SCA.

I februari annonserade SCA och Persson Invest sina planer på att bilda ett nytt sågverksföretag.

- Alla förberedelser har gått som planerat, säger den nye vd:n Tommy Högberg. Den sista pusselbiten var Konkurrensverkets prövning, som nu är klar. Den 1 juni inledde vi verksamheten i det nya företaget och vi kommer nu att arbeta intensivt med att utveckla företag och verksamhet. Gällö har sedan tidigare ett gott rykte bland kunderna, så vi räknar med en flygande start. Gällö Timber blir ett konkurrenskraftigt företag som kommer att kunna ta väl vara på den värdefulla jämtländska virkesråvaran.

Gällö Timber är ytterligare ett steg i ett redan omfattande samarbete mellan Persson Invest och SCA, såväl när det gäller försäljning av trävaror på vissa marknader, som när det gäller råvaruförsörjning.

- Gällö Timber kommer att utnyttja SCA Timbers omfattande försäljningsorganisation, vilket gör oss betydligt starkare på trävarumarknaden, säger Bob Persson, vd i Persson Invest. Genom att samordna produktion och produktsortiment mellan Tjärnvik, Gällö och Stugun kommer vi att kunna effektivisera produktionen.

- Med produkterna från Gällö Timber kommer SCA Timber att kunna erbjuda en större volym trävaror, totalt över två miljoner kubikmeter, och det gör oss till en mer attraktiv partner för de mest dynamiska trävarukunderna i Europa och på andra marknader, säger Jonas Mårtensson, vd i SCA Timber.

Råvaruförsörjningen till Persson Invests sågverk har till stor del skötts av Primaskog, som ägs tillsammans med Rödins Trä. Primaskog kommer även fortsättningsvis att anskaffa virke till både Gällö Timber och Rödins Trä.

Totalt 161 anställda berörs vid sågverken i Gällö, Tjärnvik och Stugun, samt ett tiotal entreprenörsanställda. De tre sågverken har tillsammans en produktion på 380 000 kubikmeter sågade trävaror.

 

För ytterligare information, kontakta
Tommy Högberg, vd Gällö Timber, tel 070-624 87 44
Bob Persson, vd Persson Invest, tel 070-699 94 91
Jonas Mårtensson, vd SCA Timber, tel 070-268 80 90

 

Källa:
» scatimber.com - nyheter

Bookmark and Share