Aktuellt » Gällö Timber satsar på såg i Gällö och vidareförädling i Stugun

2011-01-11

Gällö Timber satsar på såg i Gällö och vidareförädling i Stugun


Gällö Timber renodlar verksamheten i Jämtland och satsar på att Gällö sågverk ska utvecklas till regionens största och effektivaste sågverk. Produktionen ökar från 160 000 kubikmeter per år till en årstakt på 300 000 kubikmeter. I Stugun upphör sågverksproduktionen. I stället fortsätter satsningen på hyvling, ytbehandling och annan vidareförädling. 25-30 anställda berörs av förändringarna.

- Vi investerar 20 miljoner kronor i en ny råsortering på Gällö sågverk, säger Gällö Timbers VD Tommy Högberg. Genom att satsa på sågning i Gällö och vidareförädling i Stugun skapar vi en mycket konkurrenskraftig träindustri i Jämtland.
 
Gällö Timber ägs av SCA och Persson Invest och omfattar sågverken Gällö, Jämtlamell i Stugun och Tjärnvik i norra Hälsingland. I Stugun har SCA Timber under de senaste åren investerat 25 miljoner kronor i hyvleri, ytbehandling av trävaror och annan vidareförädling, framför allt för byggvaruhandeln. Satsningen på vidareförädling har inneburit en ökning av sysselsättningen i Stugun med 15 anställda.

Sågningen i Stugun kommer att upphöra under våren och efter sommaren kommer Gällö sågverk att gå upp i drift på tre skift. Ca 60 000 kubikmeter sågat virke per år kommer att transporteras från Gällö till Stugun för torkning, justering och vidareförädling.

- Sågverksproduktionen kommer att gå ned under våren och sommaren, medan vi genomför våra investeringar i Gällö och övriga förändringar, säger Tommy Högberg. Mot slutet av året räknar vi med att ha en lika hög produktion av sågad vara i Gällö som vi idag har i Stugun och Gällö tillsammans.

Genom att sågningen upphör i Stugun berörs 25-30 personer. Samtidigt behöver personalstyrkan i Gällö öka med ett tiotal anställda och personalbehovet i vidareförädlingsanläggningarna i Stugun ökar med cirka sex.

- Vid ungefär samma tid ökar Tunadals sågverk sin produktion, säger Tommy Högberg. Vi hoppas att kunna erbjuda lösningar till de allra flesta av de anställda som berörs av förändringarna.

Gällö Timber inledde sin verksamhet den 1 juni 2010.

- Ledningen för det nya företaget har använt det första halvåret till att arbeta fram en utvecklingsstrategi, säger Bob Persson, ledamot i Gällö Timbers styrelse. Med de här förändringarna kan vi utnyttja och utveckla potentialen i både Gällö och Stugun. Vi skapar Jämtlands starkaste träförädlingsindustri, som mycket effektivt kommer att kunna utnyttja och ge värde åt den jämtländska skogsråvaran.

Gällö Timber har 160 anställda vid sågverken i Gällö, Tjärnvik och Stugun, samt ett tiotal entreprenörsanställda. De tre sågverken har idag tillsammans en produktion på 380 000 kubikmeter sågade trävaror.

Östersund den 11 januari 2011

GÄLLÖ TIMBER AB

För ytterligare information, kontakta
Tommy Högberg, vd Gällö Timber, tel. 070-624 87 44
Bob Persson, vd Persson Invest, tel. 070-699 94 91
Jonas Mårtensson, vd SCA Timber, tel. 070-268 80 90

Ladda ner pressreleasen

Bookmark and Share