Kontakt » Ledning och enhetschefer

Ledning och enhetschefer

 


Urban Wiklund
VD
Gällö Timber AB
Tel 0693-182 09
urban.wiklund@gallotimber.se


Anders Åsengård
Ekonomichef
Gällö Timber AB och Gällö Skog AB
Tel 0693-182 01
 

Sven Nilsson
Affärschef
Gällö Timber AB
Tel 0693-182 04

   
 

 

   
   

 

 

 

 

Extern länk

länk SCA Timber