Kvalitet och miljö » Certifieringar

Certifieringar

FSC logoSamtliga enheter inom Gällö Timber har certifikat Chain of Custody (CoC) enligt FSC®.  


Gällö Såg FSC-certifierades år 2006.

Gällö Såg  har också Chain of Custody enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sedan år 2002.

FSC® är en förkortning för Forest Stewardship Council®. FSC-certifiering är grunden i ett frivilligt system som syftar till att uppmuntra ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt bruk av världens skogar.

PEFC är en förkortning för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification”. Syftet med PEFC Skogsstandard är att utveckla ett uthålligt skogsbruk som har god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.