Kvalitet och miljö » Social policy

Social policy

Gällö Timber AB’s policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare.

Företaget samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda.

Företaget rekryterar medarbetare med god grundkompetens och personalutveckling är en viktig del i företagets personalpolitik.

Denna policy skall vara offentlig.