PEFC™

 

PEFC™ är en förkortning för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification”. Syftet med PEFC™ Skogsstandard är att utveckla ett uthålligt skogsbruk som har god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.


Varför välja PEFC™-certifierade produkter?

  • PEFC™ stödjer användning av träprodukter som ett förnyelsebart och miljövänligt material.
  • PEFC™ främjar ett lönsamt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt skogsbruk.
  • PEFC™ garanterar effektiv kontroll av certifierad skog.
  • PEFC™ stöds av stora delar av det europeiska skogsbruket och har potential att bli en ledande standard.
  • Logo licens nr PEFC/05-32-27

Som köpare av en PEFC™-märkt produkt är du som slutkund garanterad att den produkt du köper kommer från ett miljövänligt och uthålligt skogsbruk.

Externa länkar

länk PEFC Sverige

länk PEFC International