Om oss

Den 1 juni 2010 inledde Sveriges nyaste sågverksföretag verksamheten - Gällö Timber, som omfattar sågverket Gällö Såg i Gällö.

Gällö Timber är ytterligare ett steg i ett redan omfattande samarbete mellan Persson Invest och SCA, såväl när det gäller försäljning av trävaror på vissa marknader, som när det gäller råvaruförsörjning. Gällö Timber ägs till lika delar av Persson Invest och SCA.

Verksamhet

Gällö Timber kommer att nyttja SCA Timbers omfattande försäljningsorganisation, vilket gör företaget betydligt starkare på trävarumarknaden. Verksamheten är koncentrerad till sågning av högkvalitativ granråvara från skogarna i vårt närområde.

Virkesförsörjning

Virkesförsörjningen sker via Gällö Skog och Persson Invest.

Marknad

Sverige är vår största marknad och utgör cirka 50 procent av leveransvolymen. De största exportländerna är Japan, Holland, Frankrike och Tyskland.

 

Antal anställda/entreprenörer: 79/5

Produktion: 304 000 kubikmeter sågade trävaror

 

GÄLLÖ TIMBER AB
840 50 GÄLLÖ
Tel 0693-182 00
Fax 0693-200 13
Email info@gallotimber.se 

 

Urban Wiklund
VD, Gällö Timber AB
Tel 0693-182 09
urban.wiklund@gallotimber.se

 

Externa länkar

länk Persson Invest 

länk SCA Timber

länk Gällö Skog