Om Gällö Timber

Vi har rutin och gedigen kunskap, för vi har funnits länge. Redan 1879 etablerades sågen på Öhn, och här sågar vi fortfarande.

Gällö Timber bedriver inköp och försäljning av skogsråvara samt producerar sågad trävara. Kärnan i verksamheten är vårt sågverk beläget på Öhn i Gällö. Orten ligger mitt i Jämtland, ungefär fyra mil söder om Östersund. Vi är idag det största sågverket i Jämtland, mätt i producerad volym, och ett av de största i Norrland. I Bräcke Kommun är vi också den största privata arbetsgivaren med våra drygt 130 medarbetare.

Gällö Timber AB har funnits sedan 2010 och ägs idag av SCA. Vår historik sträcker sig dock mycket längre än så. Gällö Ångsåg startade på Öhn, som då faktiskt var en ö, utanför Gällö redan 1879. Sedan dess har naturligtvis mycket hänt, och tack vare kontinuerlig utveckling har vi lyckats fortsätta verka i snart 150 år. Trots att vårt sågverk inte kan dra fördel av att ligga kustnära.

Vi producerar idag cirka 360 000 kubikmeter sågad vara varje år. Våra kunder finns framför allt i Sverige och Norge, men en hel del exporteras också till Europa, norra Afrika och Kina. Gällö Timber har blivit kända för att leverera god kvalitet i tid och vår mångåriga närvaro i branschen har dessutom inneburit långsiktiga och nära relationer till våra kunder. Mycket tack vare vår förmåga till anpassning av kvaliteter och kvantiteter utifrån deras behov.