Råvara från norrländska skogar.

Gran är vanligaste träslaget på sågverket i Gällö. Nu satsar vi även på att göra panel och möbelvirke av contortatall.

Gällö Skog

Råvaran levereras till sågen från de norrländska skogarna via virkesköparna och organisationen i Gällö Skog – en del av Gällö Timber AB. Gällö Skog låter de som har lokal kunskap fatta beslut och gemensamt hittar vi nya lösningar för att optimera timmeruttaget i skogen. Med konventionella avverkningsrutiner, eller hyggesfria metoder om skogsägaren har speciella önskemål med sin skog.

Gällö Skog ser till att jobba nära skogsägare och entreprenörer med allt från planering och plantering, skötsel, röjning, gallring, markberedning och avverkning. En trygg partner från planta till planka.

I Gällö sågas gran och tall

Gran – Det absolut vanligaste träslaget som sågas på Gällö Timber och används med fördel som byggnads- och konstruktionsvirke, men slutprodukten kan också vara, ytterpaneler, emballage eller möbler.

Contorta – Den nordamerikanska contortatallen är mer snabbväxande än tall och blev därför snabbt populär när den började planteras i större omfattning i södra Norrland under 1970-talet. Det innebär att det nu kommer en period där den ska avverkas och användas. Traditionellt har contortatall använts av massaindustrin, men på Gällö Timber har vi specialiserat oss på att ta ut sågade råvaror ur contortan. Det finns idag 600 000 hektar contortatall i Sverige, och vår plan är att cirka tio procent av vår produktion ska bestå av contorta, medan övrig volym består av gran.

Sågade varor av contorta väger mindre än motsvarande i gran vilket är en fördel när det gäller till exempel panel och möbler. Contortan fungerar också bra som regelvirke och till limträprodukter.

Gällö komponentfabrik
– ger mer av stocken

Utöver sågverket i Gällö driver vi också sedan 2019 en egen vidareförädlingsenhet, Gällö komponentfabrik. Här har vi sedan 2019 kapat vår egen sågade trävara med fokus på emballage- och pallproduducenter. Vi kapar exakt och paketerar brädorna så att engångspallarna kan produceras effektivt enligt kundernas önskemål. Merparten av emballagekomponenterna går till Norge.

Under det senaste året har vi också börjat hyvla en del råvara och kan därför erbjuda ett ännu bredare produktsortiment. Tack vare den här typen av innovationer skapar vi dessutom fler arbetstillfällen, samtidigt som vi fortsätter att utveckla internationella samarbeten.