Så fungerar sågverket

Här rullar det in ungefär 55 timmerbilar med gran- och talltimmer varje dag. Följ med med in till sågverket och se hur en stock blir en planka.

1. Mätstation

För att hålla produktionen uppe krävs att det kommer ungefär 2 000 m3fub (kubikmeter fast under bark) timmer varje dag, året runt. Det motsvarar ungefär 55 timmerbilar. Timret blir kameramätt automatiskt på volym och kvalitet av Biometria innan det läggs i osorterade vältor. Därefter sorteras virket efter kvalitet och dimension och läggs i mindre vältor utefter vilken toppdiameter stocken har.

2. Sågen

Timmerklassade stockar från mätstation läggs på sågbänken innan den går in i barkmaskinen. Timret avbarkas och passerar genom en mätram som skannar av dimension och toppdiametern av stocken. Stocken mäts in i en tredimensionell mätram som räknar ut maximalt utbyte av varje stock. För att maximera utbytet av råvaran ytterligare, flyttar sig fräsarna i höjdled för att optimera varje stock och göra olika bredder på varje bräda.

3. Råsortering

Plankor och brädor sorteras efter olika dimensioner, i olika fack. Sedan ströläggs de med torkströn mellan varje lager brädor så luft kan passera mellan brädorna i torkarna.

4. Tork

Beroende på tjocklek och bredd, eller önskad slutgiltig fuktkvot mellan 12 och 20 procent, placeras paketen i olika torkar som är uppvärmda till cirka 60 grader och torkas i snitt fyra dagar. Torkarna värms upp genom eldning med barken från processen.

 

5. Justerverk

Med den senaste kameratekniken kvalitetssorteras och längdjusteras upp till 140 brädor per minut. Den nya kamerasorteringen ökar värdeutbytet eftersom den ”ser” mycket bättre än den tidigare. Vi sorterar även fram konstruktionsvirke till bygghandeln.

Efter kamerorna kapas bitarna i trimmern till de längder som är förutbestämt. Efter det paketeras och emballeras virket till färdigvara ut till slutkund.

6. Utlastning

Färdigpackat virke lastas på lastbil för färd till slutkund. Färden kan gå till Jämtland eller Kina. Vi har kunder i hela världen och lastar ut över 5 500 lastbilar virke per år.