Råvara

Collage - för skogsägare

Råvaran kommer från den norrländska skogen där mycket stor hänsyn tas till natur och miljö. 

Virkesförsörjningen kommer att ske via Persson Invest och Gällö Skog. 

Råvaran är FSC®- och PEFC™-certifierad.

Externa länkar

länk Gällö Skog

länk Persson Invest

länk SCA Skog

länk VMF Nord